Disclaimer

De Heus Loodgieters wijst u ten aanzien van de internetsite op het volgende:
De op deze internetsite getoonde informatie wordt door De Heus Loodgieters met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is.

De internetsite en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van De Heus Loodgieters. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Heus Loodgieters. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk niet commercieel gebruik.

Hoewel De Heus Loodgieters alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Heus Loodgieters niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de internetsite via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar internetsites buiten het domein van De Heus Loodgieters. Deze zijn geen eigendom van De Heus Loodgieters, en zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de internetsite van De Heus Loodgieters. Hoewel De Heus Loodgieters uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door De Heus Loodgieters worden onderhouden wordt afgewezen.

De Heus Loodgieters sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van deze internetsite.

Copyright
De op deze internetsite afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, foto's, illustraties, teksten, animaties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij De Heus Loodgieters en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze internetsite mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van De Heus Loodgieters, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de internetsite.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten soms gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn noodzakelijk, om naar behoren te kunnen surfen door de sites. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.


Design by ExCom 2012 - disclaimer